Malinska - Vantačić, kuća 160 m2, 400 m2 vrta
______________________________________
Cijena: 400.000 DM