Crikvenica, kuæa 200 m2, panoramski pogled
______________________________________
Cijena: 250.000 DM