Jadranovo, vila 160 m2, 500 m2 okuænice
Panoramski pogled na more, ekskluzivna oprema
______________________________________
Cijena: 500.000 DM