Baška, kuæa, privatni parking, na moru
Ugostiteljski objekt u prizemlju
______________________________________
Cijena: 810.000 DM