Malinska, ekskluzivna vila 550 m2, 10 soba
s kupaonama, 1800 m2 vrta, 50 m do mora
______________________________________
Cijena: 750.000 DM