Dramalj, kuæa 270 m2, 500 m2 okuænice
Panoramski pogled
______________________________________
Cijena: 500.000 DM