nekretine turizam o nama kontakt

Croatia real estate, property in Croatia

main estate page in Croatia

real estate nekretnine u Hrvatskoj

Pretrazivanje ponude
Popis nekretnina
Vaša potražnja
Vaša ponuda
Pravna pitanja
Turizam

Oglasavanje-turizam

 

Aplikacija za promet nekretninama  

Probaj probnu verziju


Podaci o kupcima

Podaci o kupcima unose se na dvije stranice (na slici 7 je prva stranica). Zahtjevi kupca unose se odabirom bilo koje vrsta podataka (npr. cijena, površina, mjesto, zona, useljivost, broj soba, ...) i doda se zahtjevana vrijednost. Slijedeai zahtjevi povezuju se s "i" ili "ili", do 15 zahtjeva u slijedu. Zahtjevi mogu biti i složeni korištenjem zagrada. Uz svaki zahtjev ispisuje se koliko nekretnina odgovara tom jednom zahtjevu i svim prethodnim zajedno. Na dnu se ispisuje koliko nekretnina odgovara ukupno svim zahtjevima. Vidljivo je koji je zahtjev suviše ogranieavajuai, pa se zahtjevi mogu dogovorno prilagoditi. Tipka "Tab" daje tablieni ispis odgovarajuaih nekretnina, "Str" njihov stranieni prikaz na po eetiri stranice, "Isp" otisak na papir, a "Slož" je vrlo zanimljiv, te se posebno opisuje u nastavku.

Slika 7. Prva stranica podataka o kupcima  

 

Složeni ispis

Ovaj ispis daje dva vrlo zanimljiva tabliena ispisa (slika 8). U gornjem se nalaze kupci. Uz pojedinog kupca piše koliko nekretnina odgovara njegovim zahtjevima. U donjoj tablici nalaze se samo one nekretnine koje odgovaraju onom kupcu koji je trenutno posebno oznaeen u gornjoj tablici. Možete nazvati kupca i iz donje tablice uspore?ivati nekretnine u detaljima. Kupac kaže koje mu najviše odgovaraju, one se oznaee u prvom stupcu i preko izbornika na vrhu ekrana pošalju na pisae! Isto tako, može se dobiti i stranieni ispis tih nekretnina. U stupcu "Pregled" upisuje se nadnevak obilaska kupca te nekretnine, a može se pogledati i opis obilazaka; vidi se koje su nekretnine za kupca nove, još nepregledane.

 

Slika 8. Složeni ispis kupaca i odgovarajuaih nekretnina  

Zamjena nekretnina

Aplikacija analizira kupce i njihove zahtjeve, te koja je eija nekretnina. Ako postoji moguanost zamjene nekretnina, to ae se pronaai i ispisati. Na ekranu (slika 9) ispisuju se osnovni podaci o kupcima (vlasnicima) i odgovarajuaim nekretninama, a pritiskom na tipke dobiju se detaljni stranieni prikazi i po želji odmah naeini i ugovor o zamjeni.

Slika 9. Pregled moguaih zamjena nekretnina  

Prednosti korištenja aplikacije

Mogua je unos neogranieenog broja nekretnina i kupaca. Podaci o nekretninama su sistematizirani, ne nalaze se "u glavi", mnogim registratorima ili na papiriaima, nego su uvijek pristupaeni i ne mogu se previdjeti. Zahtjevi "starih" kupaca ne mogu se zaboraviti, eim se u aplikaciju upiše nekretnina koja mu odgovara, ona se pojavi u tablici! Mogua je lagan kontakt s kupcem, koji ae biti zadovoljan dobrom uslugom i osjetit ae da mu se posveauje dužna pažnja.

Pristup aplikaciji zaštiaen je zaporkom, pa ga neovlaštene osobe ne mogu koristiti.

Na telefonski upit može se odmah dati detaljni odgovor i stranki ponuditi na izbor nekretnine koje joj odgovaraju, te raspravljati o razlikama me?u njima. Stranke ae biti iznena?ene brzim i kvalitetnim informacijama koje im vaša agencija može pružiti i preporueit ae vašu agenciju drugima.

Aplikaciju možete korisiti i pred strankom, da i ona gleda podatke i slike i sudjeluje u unosu svojih zahjeva i analizi koje joj nekretnine odgovaraju. Povjerljivi podaci mogu se ueiniti nevidljivim. Potencijalno odgovarajuae nekretnine mogu se oznaeiti i ispisati na pisae.

Ugra?eni rokovnik (slika 10) omoguauje praaenje razlieitih obveza prema vrsti (npr. obilazak, telefon, rueak, ...), nekretnini, stranki, ... Nije potrebno šarati po mnogim papiriaima koji se eesto zagube. Alarm ae vas podsjetiti i ispisati vam što morate ueiniti u odre?eno vrijeme.


  Slika 10. Rokovnik obveza

Prodavatelj vam ponudi nekretninu, upišete je u raeunalo i odmah možete reai koliko imate potencijalnih kupaca, pogledati koje sve nekretnine odgovaraju pojedinom kupcu, itd.

Postoji tablieni ispis nekretnina na pisae (lista s više nekretnina na jednoj stranici), detaljni ispis bez povjerljivih podataka koji se može dati zainteresiranom kupcu s jednom nekretninom po stranici, popis kupaca, ispis upitnika za popunjavanje prodavaea i kupca nekretnina, ispisi pomoanih tablica.

Aplikacija omoguauje izradu ugovora za posredovanje, kupoprodaju i zamjenu, izdavanje kompletnog raeuna stranki za posredovanje, pisanje dopisa. Sve to možete prilagoditi svojim potrebama i izraditi za nekoliko sekundi.

Postoje slijedeae inaeice aplikacije:

- probna (prava aplikacija, s punom funkcionalnosti (ali uz neka manja ogranieenja), tako da se možete na vašem raeunalu i s vašim pravim podacima uvjeriti u vrhunska svojstva, kakvoau i korisnost posjedovanja ove aplikacije);

-puna jednokorisnieka ili mrežna (kada više raeunala mogu pristupati istim podacima).

Uz aplikaciju dolaze vrlo detaljno i pregledno pisane glavne upute (oko 80 stranica) i kratke (16 stranica).

Probaj probnu verziju


Nekretnine, Split
CROATIA

tel:      098 748 505
e-mail:info@nekretnine.org