nekretine turizam o nama kontakt

Croatia real estate, property in Croatia

main estate page in Croatia

real estate nekretnine u Hrvatskoj

Pretrazivanje ponude
Popis nekretnina
Vaša potražnja
Vaša ponuda
Pravna pitanja
Turizam

Oglasavanje-turizam

 

Aplikacija za promet nekretninama  

Sljedeca stranica                                                 Upotreba aplikacije na internetu                                      

Namjena aplikacije

Aplikacija je namijenjena poduzeaima za posredovanje u prometu nekretninama ili poduzeaima kojima je to dio posla. Obuhvaaeno je: kupoprodaja nekretnina i zemljišta, iznajmljivanje nekretnina, automatsko pronalaženje moguanosti zamjena nekretnina, brzo odgovaranje na telefonski upit, prikaz slika, izdavanje raeuna, ugovori o posredništvu, kupoprodaji i zamjeni (sve pod vašom kontrolom i s vlastitim tekstovima), pisanje dopisa, rokovnik obveza objedinjen s aplikacijom, mišljenje stranaka o nekretninama, obilasci nekretnina, formulari za stranke, razlieiti ispisi, tajnost podataka, ... Najvažnija je uska povezanost ponude i potražnje nekretnina.

Aplikacija je vrhunske profesionalne kakvoae, velikih moguanosti, ali vrlo jednostavna za uporabu, tako da je i poeetnik u radu s raeunalom može koristiti bez problema. Ako vea koristite neku aplikaciju takve namjene, ova ae vam sigurno pružiti više i bolje.

Aplikacija obraduje podatke o nekretninama i zahtjeve potencijalnih kupaca ili najmoprimaca (dalje u tekstu "kupaca"). Moguae je brzo pretraživanje nekretnina po bilo kojim uvjetima i ispis odgovarajuaih nekretnina koje su sukladne zahtjevima kupaca na ekran i pisae na razne naeine. Za svaku nekretninu možete vidjeti kojim kupcima odgovara, a za svakog kupca koje mu nekretnine odgovaraju. Svakoj nekretnini mogu se pridružiti do 4 slike.

Za pojedinu nekretninu može se unijeti oko 120 podataka, a za kupca nekretnine do 16 zahtjeva. Zahtjevi se mogu odnositi na bilo koje podatke (nešto mora biti, ne smije biti, veae, manje, razlieito, ...). Zahtjevi mogu biti i vrlo složeni, tako da se može udovoljiti i neobienim željama kupca. Zahtjeve se može dodavati, brisati, privremno uklanjati i vraaati.

Nacin uporabe

Aplikacijom se najlakše upravlja mišem, tipkovnica je potrebna samo za unos nekih podataka. Stalno se na ekranu nalazi osnovno objašnjenje o onome što se doga?a, pritiskom na tipku dobije se detaljniji naputak i popis raspoloživih upravljaekih tipki. Prikaz podataka mogua je ekranski (jedna cjelina na više ekrana, te svi najvažniji podaci na jednoj stranici) i tablieno (jedna cjelina - jedan redak tablice). Dijelovi aplikacije su povezani, te je za pristup pojedinim dijelovima aplikacije dovoljno tek jednom ili dva puta pritisnuti na miša.

Unos podataka je lagan, veliki broj podataka izabire se iz pomoanih tablica koje korisnik može prilagoditi svojim potrebama.

Zahtjevi na racunalo i pisac

PC racunalo na kojem ae aplikacija raditi treba imati najmanje slijedeaa svojstva: procesor 486 na 66 MHz, VGA monitor i grafieka karta (ne Hercules), DOS 5.0, po moguanosti miš. Da bi aplikacija dobro radila, treba joj 3 MB slobodne memorije. To znaei, ako aplikacija radi pod "eistim" DOS-om, PC treba imati 4 MB memorije, pod Windows 3.xx - 4 MB (preporuka 8 MB), pod Windows 95 - 8 MB (preporuka 16 MB). Zauzeae na disku je oko 5 MB, a ako se koriste i slike nekretnina i mnogo više. Pri radu aplikacija stvara svoje privremene datoteke za koje je potreban još 1 MB prostora na disku. Velieina jedne slike na disku ovisi o grafiekom formatu, broju toekica (rezoluciji), broju boja i može iznositi od nekoliko desetaka kB do nekoliko stotina KB. Ako je raeunalo bolje od navedenog, aplikacija ae raditi brže. Napravljena je u boji, pa je poželjan i takav monitor, no nije uvjet. Ako je aplikacija u mrežnoj inaeici, tada više raeunala mogu istovremeno koristiti podatke.

Ako na raeunalu nije postavljen Windows 95, nužno je korištenje programa za organizaciju memorije raeunala MemMaker (postoji na svakom raeunalu), Qemm ili slienog. Aplikacija podržava sve pisaee koji imaju ugra?enu kodnu stranicu 852, Latin2 ili Croscii.

 

          Sljedeca stranica                                            probaj probnu verziju  


Nekretnine, Split
CROATIA

tel:      098 748 505
e-mail:info@nekretnine.org